Het UWV

Ontvang je een uitkering via het UWV? Via een Werkfit Maken of Naar Werk traject kunnen wij je begeleiden naar passende arbeid dan wel scholing. Verder kunnen wij je ondersteunen bij het vinden van een participatiebaan, een stageplaats of een werk- leertraject. Daarnaast bieden wij jobcoaching voor het duurzaam behoud van een passende baan.

Per 1 maart 2018 is het ook mogelijk om in Friesland een praktijkassessment in te zetten voor mensen waarbij het niet altijd mogelijk is een goede inschatting te maken welke re-integratieactiviteiten kunnen worden ingezet. BaanPlus is in Friesland de enige partij die aan deze pilot deelneemt.

In Groningen is het sinds 2018 mogelijk om deel te nemen aan het project Bewegen naar Werk uitgevoerd door BaanPlus in samenwerking met Ergo Control. In deze samenwerking richten BaanPlus en Ergo Control zich op klanten die de energie missen om de stap naar werk (weer) te maken. Het letterlijk in beweging komen helpt bij het krijgen van nieuw perspectief.