20 september 2017

Wijzigingen Wajong 2018

Per 2018 verandert er iets in de Wajong-uitkeringen. Het afgelopen jaar heeft UWV voor iedereen met een “oude Wajong (opnieuw) bepaald of hij of zij mogelijkheden heeft om te werken. Dat noemen ze “arbeidsvermogen”. Bij iedereen met een Wajong-uitkering is gekeken of de persoon arbeidsvermogen heeft, dat kan ontwikkelen of geen arbeidsvermogen heeft. Iedereen die Wajong-uitkering heeft, heeft daarover bericht ontvangen van UWV.

Voor iedereen die volgens UWV geen arbeidsvermogen heeft, verandert er niets aan de uitkering.

Voor wie volgens UWV wel arbeidsvermogen heeft (of kan ontwikkelen) KAN er wel iets veranderen. Wat de verandering inhoudt als je “oude Wajong” (aangevraagd voor 2010) ontvangt, lees je hier: 

https://www.uwv.nl/particulieren/vragenwajong/ik-heb-oude-wajong/wajong-uitkering-vanaf-1-januari-2018/index.aspx

Voor iedereen die een “nieuwe Wajong” heeft, is bij de aanvraag van de uitkering al bepaald of je arbeidsvermogen hebt. Wat de verandering in 2018 voor je betekent als je “nieuwe Wajong” (Wajong aangevraagd tussen 2010 en 2015) ontvangt, lees je hier:

https://www.uwv.nl/particulieren/vragenwajong/ik-heb-wajong-2010/wajong-uitkering-vanaf-1-januari-2018/detail/gevolgen-voor-uw-wajong-uitkering-als-u-arbeidsvermogen-heeftwordt-mijn-uitkering-verlaagd-als-ik-arbeidsvermogen-heb

De veranderingen hangen samen met de invoering van de “Participatiewet” in 2015. Meer informatie daarover vind je hier: https://www.uwv.nl/particulieren/vragenwajong/index.aspx