23 juni 2022

Vertrouwens- persoon

Ilona Wilbrink en Regine Pijning (intern) zijn samen met Emilie ter Pelkwijk (extern) de vertrouwenspersonen. Fenna Steggink en Ate de Lange zijn vanaf de zomer 2024 bij dit team aangesloten.

Waarom een vertrouwenspersoon?
Je werkgever vindt het belangrijk dat medewerkers een veilige en prettige werkplek hebben.
Iedereen heeft een bepaalde mate van veiligheid nodig om werkzaamheden goed uit te
kunnen voeren. Soms kan gedrag van anderen de werksfeer zodanig beïnvloeden dat je er onder lijdt.
Meestal los je dit zelf op met je collega’s of leidinggevende. Kom je er met hen niet uit en
zie je zelf geen mogelijkheden meer, dan kun je een vertrouwenspersoon inschakelen.

Welke plek neemt de vertrouwenspersoon in binnen de organisatie?
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en waarborgt anonimiteit van de medewerker.
Dat wil zeggen dat alles wat je aan de vertrouwenspersoon vertelt vertrouwelijk is en
blijft; het gaat niet de organisatie in. Niets wordt zonder jouw toestemming ondernomen.


Wat kun je verwachten van de vertrouwenspersoon?
Nadat je contact gezocht hebt wordt er een eerste afspraak gemaakt.
De vertrouwenspersoon biedt:
 een luisterend oor;
 helpt bij het verhelderen en formuleren van je hulpvraag;
 ondersteunt, denkt mee, informeert en adviseert bij het zoeken naar een
mogelijke oplossing;
 verwijst zo nodig door;
 nazorg
In de meeste gevallen komt het tot een oplossing.
Belangrijk is dat je niet te lang wacht met contact opnemen om je probleem
bespreekbaar te maken. Hoe eerder je contact opneemt, des te groter de
kans dat er een oplossing gevonden wordt.

Ilona Wilbrink: 06 2001 9600 / i.wilbrink@baanplus.nl

Regine Pijning: 06 2308 3342 / r.pijning@baanplus.nl

Fenna Steggink: 06 5188 6500 / f.steggink@baanplus.nl

Ate de Lange: 06 5257 1707 / a.delange@baanplus.nl

Emilie ter Pelkwijk: 06 1270 4667 / pelkwijkgrou@gmail.com