26 mei 2020

Versoepeling ‘face to face’ contact BaanPlus bij klanten en bedrijven

BaanPlus heeft na het uitbreken van het coronavirus de richtlijnen van de overheid en het RIVM gevolgd en de fysieke coaching op de werkvloer door trajectbegeleiders tot het absolute noodzakelijke beperkt.

Door de vele wisselende contacten zouden zij verspreiders van het corona virus kunnen worden. Coaches werken sinds half maart dan ook zoveel mogelijk vanuit huis. De alternatieve communicatie middelen die gebruikt worden zijn naast mail en telefoneren ook het beeldbellen. Op die manier, zo ervaren onze coaches, kun je toch nog redelijk goed face-to-face contact hebben met je klanten.

Nu het wat beter gaat en de richtlijnen worden versoepeld, krijgen ook wij meer mogelijkheden. Het fysieke contact wordt door tal van coaches, klanten en bedrijven gemist. Werkplekbezoek en coaching van klanten op de werkplek is vanaf 1 juni weer mogelijk daar waar je de 1,5 meter richtlijn en de hygiëne maatregelen kunt toepassen. Digitaal contact en (beeld)bellen worden blijvend gefaciliteerd en gestimuleerd. De onderstaande werkwijze zien we als een eerste stap in het vormgeven van de mogelijkheden die de 1,5 meter samenleving ons nu biedt.

Uitgangspunten

  • BaanPlus volgt de richtlijnen van de overheid en van Alliade.
  • Als intermediaire partij moeten trajectbegeleiders van BaanPlus zich daarnaast ook aanpassen aan de richtlijnen van de bedrijven waar BaanPlus coacht.
  • De trajectbegeleider beoordeelt de lokale situatie en adviseert volgens de richtlijnen.
  • Uiteindelijk zijn bedrijven zelf eindverantwoordelijk voor de geboden werkomstandigheden.
  • Blijf oplettend, als de situatie gevaar oplevert voor besmetting met het corona virus zoek dan een alternatief.
  • Als een bedrijf en de client kiezen om af te wijken van de geldende richtlijnen dan wordt hierover gecommuniceerd. We kiezen dan een oplossing die voor alle partijen passend is en waarbij veiligheid voorop staat.

Werkwijze

Voor de trajecten van het inkoopkader UWV, de gemeenten en de 2e en 3e spoortrajecten van andere opdrachtgevers geldt dat de trajectbegeleider dit waar mogelijk blijft uitvoeren via beeldbellen. Vooralsnog spreken we bij voorkeur nog niet af bij klanten thuis maar kunnen er wel gesprekken op locatie worden gevoerd. Te denken valt ook aan diverse kantoren van Alliade in de regio. Met het mooie weer is buiten afspreken ook een goede optie: een wandeling in de natuur kan, uiteraard op afstand, een mooie aanvulling zijn op het (beeld)bellen.

De daadwerkelijke afspraak met een klant of/en een bedrijf vraagt voorbereiding. De trajectbegeleider informeert eerst telefonisch of de omstandigheden goed zijn voor een fysieke afspraak of coaching op de werkplek. We controleren op gezondheid van alle aanwezigen en op de beoogde fysieke omgeving waar wordt afgesproken. Onze trajectbegeleiders hebben hiervoor een protocol ontvangen.

Vervolg

Op basis van mogelijke nieuwe inzichten vanuit het RIVM, de overheid en de brancheverenigingen wordt telkens een doorontwikkeling gemaakt op deze werkwijze.

Ondersteuning

Indien een trajectbegeleider ondersteuning nodig heeft bij het uitwerken of het vinden van lokale oplossingen kan onze arbeidsdeskundige worden ingezet. Na de eerste uitwerking kan de arbeidsdeskundige ter plekke meekijken met de oplossingen en in deze rol de gewenste en gekozen standaard bewaken.