24 november 2022

Van werkervaring bij Alliade naar betaald werk!

Het was begin 2022 toen Paula zich bij de gemeente meldde met de vraag; kan ik ondersteuning krijgen richting betaald werk?

Paula had zich de jaren daarvoor gericht op de zorg voor haar meervoudig gehandicapte zoon. Doordat er voor hem meer intramurale zorg beschikbaar kwam, zag zij de kans om met de vrijgekomen tijd en energie aan haar eigen toekomst te gaan denken. Vanuit de gemeente is er toen een traject bij BaanPlus ingezet met als doel; uitzoeken van haar mogelijkheden richting betaald werk.

Gezien haar affiniteit en ervaringsdeskundigheid hebben we ingezet op een werkervaringsplek binnen de zorg / werk & dagbesteding. Enerzijds weer in het arbeidsritme komen, anderzijds gerichte professionele ervaring opdoen. Dit bleek de juiste eerste stap voor haar. We zijn begonnen met 2 dagdelen in de week en richting de zomer hebben we dit in gezamenlijk overleg uitgebreid.

In gesprekken met haar en de leidinggevende op haar “snuffelstage” adres, hebben we besloten haar aan te melden voor het Simmerteam (betaald vakantiewerk binnen Alliade.) Paula heeft toen een betaalde plek gekregen binnen een dagactiviteitencentrum, in een begeleidende rol richting de cliënten. Dit heeft ze gedurende een paar maanden gedaan, echter met een einddatum in het vooruitzicht.

Samen met haar hebben we gekeken naar mogelijkheden als zijinstroom kandidaat. We hebben gesolliciteerd op een formatie plaats binnen een zorglocatie van Alliade. Qua urenomvang hebben we gekeken wat maximaal voor haar haalbaar zou zijn, met inachtneming van haar persoonlijke balans en de zorg voor haar zoon.

Het resultaat? Paula is zelfstandig en professioneel aan het werk, met uitzicht op een duurzame baan. Het traject met Paula is formeel afgesloten maar af en toe is er nog contact met haar om bij te staan of successen te delen.

Al met al een prachtig traject, een gemotiveerde kandidaat en een nog mooier resultaat! Een baan!