21 december 2017

Terug- en vooruitblik met Jan Venema, directeur van BaanPlus

Zo vlak voor de kerst en de jaarwisseling, kijken we met Jan Venema, directeur van BaanPlus terug naar het afgelopen jaar en vooruit naar de komende jaar. Jan, als je terugblikt op 2017, wat waren voor jou dan de mooie momenten?

BaanPlus is het afgelopen jaar gegroeid en daardoor hebben we meer mensen kunnen ondersteunen bij hun re-integratie. We zijn dankbaar voor het groeiende vertrouwen van het UWV in onze dienstverlening door de jaren heen.

Daarnaast is 2017 het jaar geweest van een aantal mooie samenwerkingsverbanden met diverse gemeenten. We hebben inmiddels met een tal van wijk- en gebiedsteams goede contacten en we merken dat we vanuit deze contacten onze klanten nog beter kunnen ondersteunen. Bij de een vinden we een baan , bij een ander ondersteunen we naar meer WMO gerelateerde participatie activiteiten als dat passender blijkt. De samenwerking met de consulenten van de gemeenten ervaren we als heel prettig. Middels ons brede netwerk van werkgevers weten gemeenten ons ook steeds vaker te vinden als zij een vacature zoeken voor één van hun klanten. Die samenwerking, dat is de kracht van BaanPlus. Vanaf de beginjaren al zijn wij op zoek naar samenwerkingsverbanden en zoeken we verbinding, want samen bereik je meer dan alleen.

Merk je dat het werk van BaanPlus de laatste jaren is veranderd?

BaanPlus staat van oudsher bekend om het begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, maar BaanPlus biedt meer. We bedienen een brede groep mensen die voor wat voor reden dan ook, een steuntje in de rug nodig hebben. Achtergrond maakt niet uit, voor de een is het een eerste stap richting arbeid, voor de ander is het begeleiding bij het vinden van ander werk, bijvoorbeeld vanuit een 2e spoor traject. Waar ik heel trots op ben is dat ons product “verzuimbegeleiding” het afgelopen jaar is verdriedubbelt. Deze dienstverlening blijkt een waardevolle aanvulling voor werkgevers om de ziektekosten voor werkgevers zo laag mogelijk te houden.

Wat hoop je voor het komende jaar?

Het bieden van maatwerk en het voortzetten van de lijn van samenwerking, dat is de koers waarop we door blijven gaan. Zodat we nog meer mensen kunnen helpen naar werk en perspectief. Onze wens voor 2018 is dat we hopen dat werk voor iedereen lonend blijft, en ook juist voor mensen die kwetsbaarder in de samenleving staan.