26 april 2022

Roelof is onze nieuwe loonwaarde expert

Afgelopen vrijdag 22 april heeft onze trajectbegeleider Roelof Heida de opleiding Uniforme loonwaardebepaling en aanvullende Pluz module van Dariuz met succes afgerond.

BaanPlus kan nu voor gemeenten in het kader van de Participatiewet loonwaardebepalingen gaan uitvoeren.

Middels een loonwaardemeting wordt de arbeidsprestatie bepaald van een (nieuwe) medewerker met een verminderd arbeidsvermogen. De prestatie van de medewerker wordt vergeleken met wat de norm is (de normale prestatie) in de functie. Op basis van de gemeten loonwaarde kent de gemeente vervolgens een loonkostensubsidie toe.

Zo wordt het  voor werkgevers aantrekkelijker medewerkers met een verminderd arbeidsvermogen, maar met een toegevoegde waarde voor het bedrijf, aan te nemen en een mooie loopbaan te bieden. Voor alle partijen heeft dit een meerwaarde!