5 oktober 2017

Als het glas niet meer vol zit

Afgelopen maandag ging onze Register Case en Care manager Verzuim Renske Steenbergen naar Utrecht voor een bijeenkomst die georganiseerd werd door Registerberoepsvereniging Nederlandse vereniging voor Case en Care managers (RNVC). Er konden verschillende workshops gevolgd worden. Eén workshop die Renske het meest bij bleef was de workshop Begeleiden van medewerkers bij chronische ziekte en specifiek, bij kanker.

Aandacht voor het proces

Als een medewerker uitvalt door kanker, dan behoeft dit speciale aandacht in de begeleiding van het verzuim. Het belangrijkste in dit proces is om helder met elkaar af te spreken hoe je de medewerker gaat begeleiden. Wat spreek je bv af met betrekking tot uitvoering Wet Verbetering Poortwachter, welke keuzes heb je hierin?

Wat BaanPlus in ieder geval adviseert  is om als werkgever aandacht te hebben voor het proces waar de medewerker zich in bevindt: Hoe ga je om met teleurstelling, hoe ga je om met de angst voor het verloop van de ziekte, of terugkeer van de ziekte, angst voor inkomensverlies en angst voor de dood. Dit zijn reële vraagstukken die langskomen bij de medewerker. Welke interventies kun je als werkgever inzetten om werknemer bij deze vragen te ondersteunen? Dat zal bij elke medewerker anders zijn, geen mens is hetzelfde en dus zul je altijd maatwerk moeten leveren.   Eén van de interventies die je kan inzetten buiten de Wet Verbetering Poortwachter om,  is een los coachingstraject. De werkgever kan er voor kiezen coaching voor de medewerker in te kopen om medewerker te ondersteunen in zijn proces. Ongeacht de uitkomst van zo’n coachingstraject, is aandacht voor het proces van de medewerker essentieel in de eventuele terugkeer naar werk.