31 augustus 2017

Casemanagement: verzuimbegeleiding bij ziekte!

Bij casemanagement wordt u en / of uw medewerker begeleid in zijn of haar ziekteproces. Dit kan zich uiten in de vorm van het bijhouden van aantekeningen en / of het bijstaan van uw medewerker. De case manager fungeert als aanspreekpartner voor vragen en problemen waar u of uw medewerker te maken mee krijgt. Tevens houdt de casemanager het dossier bij, wat al begint bij het Plan van Aanpak. Ook geeft de casemanager voorlichting over wettelijke aspecten van arbeidsongeschiktheid of organiseert de manager trajecten om WIA te voorkomen.

Casemanagement verzuim bij BaanPlus

Sinds 2014 levert Baanplus Casemanagement Verzuim voor werkgevers. Naast casemanagement worden tevens arbeidsdeskundigen van Baanplus ingezet voor 1e en  2e spoor re-integratieopdrachten van werkgevers.

Kwaliteit door professionals

Het verzuimteam van Baanplus bestaat uit hoog opgeleide, geregistreerde professionals, waaronder arbeidsdeskundigen, loopbaanbegeleiders en een Register Case en Care Manager. Tevens zijn wij op de hoogte van de relevante wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid en leveren we onafhankelijk en persoonlijk verzuimadvies, hoofdzakelijk voor midden en klein bedrijf.

U kunt kiezen voor samenwerking met of zonder contract.

Wet Verbetering Poortwachter

Baanplus neemt vanaf de eerste dag een strakke regie op verzuim, gericht op de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter. Dit heeft bij verschillende werkgevers een  forse financiële besparing opgeleverd door het uitblijven van boetes. Onze aanpak is confronterend maar effectief omdat wij sturen op gedrag. Persoonlijk betrokkenheid en werknemers motiveren zijn kostenloze instrumenten die het meeste rendement opleveren op de werkvloer.

Resultaat

Verzuim is een onderwerp wat weinig tot de verbeelding spreekt tot het moment dat een bedrijf geconfronteerd wordt met een zieke medewerker. De verplichte stappen in de wet zijn voor vele werkgevers niet te begrijpen en buiten dat spelen vele andere factoren een rol die samen met het verzuimgedrag tot complexe problemen kunnen leiden.

Meer weten over casemanagement verzuim

Cereo heeft verschillende regionale partners in het landelijk netwerk die u kunnen ondersteunen op het gebied van casemanagement. Klik hier voor meer informatie over onze partners. Meer weten over het onderwerp casemanagement verzuim? Neem contact op met Baanplus via info@baanplus.nl