19 december 2019

BaanPlus viert jubileum

Dinsdag 17 december was het precies 20 jaar geleden dat reïntegratiebedrijf BaanPlus is ontstaan. Dit werd gevierd samen met klanten, werkgevers, opdrachtgevers en medewerkers. Er werd teruggekeken naar de afgelopen jaren en vooruit gekeken naar de toekomst. Theatergroep Oja! gaf het jubileumfeest een vrolijke, interactieve draai.

BaanPlus is ontstaan vanuit de wens en de visie dat iedereen recht heeft om mee te doen, mee te kúnnen doen. Ook als je een arbeidsbeperking hebt. Zo vertelde cliënt John de Meer zijn verhaal. Vijf jaar geleden werd hij getroffen door een zware hersenbloeding. Hij ging vervolgens een pittig revalidatietraject in; hij moest onder andere weer leren lopen en praten. “Na vijf jaar ben ik weer voor 100% terug op het werk met hulp van mijn trajectbegeleider van BaanPlus. Het is niet het werk wat ik wilde, maar het is wel gelukt. Daar ben ik heel dankbaar voor,” zegt John de Meer.

Werk geeft naast inkomsten een gevoel van er toe doen en dat is essentieel voor ieder mens. Met ondersteuning van BaanPlus, die al jaren succesvol gebruik maakt van de methodiek Supported Employment, lukt werk wél! Directeur Jan Venema blikte terug: “In de afgelopen 20 jaar hebben we ca. 1100 cliënten aan een baan geholpen. Ik weet nog goed dat een van de eerste cliënten na vijf maanden helemaal trots zijn loonstrookje kwam showen. Ook in de toekomst blijven we ons inzitten om mensen maatschappelijk betrokken te houden door het vinden én behouden van een baan.”

Iedereen doet mee, dat is iets waar BaanPlus in gelooft, al 20 jaar. Meedoen betekent: Erbij horen, onderdeel zijn van de maatschappij en weten dat je er toe doet. Het is dan ook niet voor niks dat dit het thema was van het jubileumfeest van BaanPlus.