18 februari 2019

BaanPlus verhuist naar Drachten

BaanPlus verhuist naar Moleneind NZ 56 in Drachten. Door deze verhuizing vestigt BaanPlus zich per 26 februari een stuk centraler binnen haar werkgebied in Noord-Nederland; van Friesland, Groningen, Drenthe tot en met de kop van Overijssel en Noordoostpolder in Flevoland. Ook het postadres en telefoonnummer van BaanPlus verandert.

Al bijna 20 jaar is BaanPlus een begrip in duurzaam begeleid werken. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen een passende baan te krijgen en te houden. Het succespercentage is ongekend hoog volgens het UWV: 78% van cliënten van BaanPlus die een betaalde werkplek hebben gevonden, zijn na twee jaar op diezelfde plek nog actief.

De werkwijze van BaanPlus

Directeur Jan Venema licht de werkwijze van BaanPlus toe: “Onze jobcoaches werken volgens de gevalideerde methodiek van Begeleid Werken. Via intensieve begeleiding krijgen mensen de kans zich optimaal te ontwikkelen en een baan te vinden die echt bij hun past. We gaan uit van de talenten van mensen, niet van wat ze niet kunnen. Zo zet je mensen in hun kracht en hebben ze geleidelijk aan steeds minder coaching nodig.”

Ook oog voor de omgeving van de cliënt

BaanPlus werkt in opdracht van UWV, gemeenten, werkgevers, particulieren (bijvoorbeeld via PGB), sociale werkvoorzieningen, (speciaal) onderwijs en verzekeraars. Naast oog voor de cliënt, heeft BaanPlus ook oog voor de omgeving van de cliënt. Armoede, gebrek aan zingeving, teleurstellingen enzovoort werken ver door in het hele netwerk van een cliënt. “Moet je je voorstellen wat het doet met het zoontje van de man die je hebt begeleid van zittend op de bank naar een passende betaalde baan. Hij krijgt een heel ander rolmodel als vader.” aldus Pier, arbeidsdeskundige bij BaanPlus. Op de website vind je onder “berichten” meer inspirerende succesverhalen.

Contactgegevens vanaf 26 februari 2019

Bezoekadres: Moleneind Noordzijde (NZ) 56, 9203 ZR Drachten
Postadres: Postbus 545, 9200 AM Drachten
Telefoon: 088 – 244 42 55
E-mail: info@baanplus.nl

In het gebouw zijn ook Kennr en de zorgcentrale van Alliade gevestigd, die net als BaanPlus onderdeel uitmaken van Zorggroep Alliade.