25 oktober 2019

BaanPlus deelt expertise op congres in Portugal

Jobcoach Regine Pijning van reïntegratiebedrijf BaanPlus sprak half oktober op een congres over werkbegeleiding voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in Portugal. Dit congres van Novamente ging over de problemen rond werk voor mensen met NAH en de oplossingen die hiervoor zijn. Novamente is een Portugese vereniging die mensen met NAH en hun familie ondersteunt.

Jobcoach Regine Pijning van BaanPlus sprak eerder dit jaar met Vera Bonvalet van Novamente uit Portugal. Ze kwamen elkaar tegen op het congres voor Supported Employment van de Europese Vereniging van Supported Employment. Bevlogen vertelde Regine over haar ervaringen als jobcoach, onder andere voor de doelgroep Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Een week later kreeg BaanPlus een uitnodiging om op een congres van Novamente in Portugal te komen spreken.

Novamente is een vereniging opgericht door ouders, artsen en vrienden van mensen met NAH met als doel deze mensen en hun families beter te ondersteunen. Het congres wat in Lissabon plaatsvond is een vervolg op 9 rondetafelgesprekken gepromoot door de Calouste Gulbenkian Foundation. Deze gesprekken gingen over de problemen rondom werk en NAH en de oplossingen die hier voor zijn. In Portugal werken nog geen jobcoaches zoals in Nederland. Jobcoaching wordt daar veelal door een kerkelijk liefdadigheidsinstelling ondersteund. Het is veel vrijwilligerswerk. Het was dan ook de uitdrukkelijke vraag van Novamente aan BaanPlus om hun ervaringen en expertise   te delen. BaanPlus is een reïntegratiebedrijf en al bijna 20 jaar succesvol in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Regine kon met haar persoonlijke verhalen en haar kennis de zaal inspireren.

Het publiek van 150 mensen was zeer gevarieerd; van ministers van werkgelegenheid en gemeente-ambtenaren tot CEO’s vanuit het bedrijfsleven. En van hulpverleners tot mensen met NAH en hun familie. Na het congres werd uitgebreid nagepraat en ervaringen uitgewisseld. De zus van een jongen die een auto ongeluk had gehad, was geëmotioneerd dankbaar voor wat ze had geleerd die middag. Namelijk dat je mensen soms ook moet gunnen om zelf te ervaren wat wel en niet meer kan. Door alle struikelblokken weg te nemen ontneem je iemand ook zijn groei en ontwikkeling. Dat is op de lange duur funest voor degene zelf maar ook voor zijn omgeving. Dus falen en opstaan, maar wel “begeleid falen”. Als jobcoach begeleid je iemand in zijn proces, hoe moeilijk en confronterend dat soms ook is.

Dankbaar is BaanPlus voor het werk dat zij al jaren met succes kunnen uitvoeren dankzij de goede voorzieningen in Nederland en dankbaar voor de kans om buiten Nederland ervaringen te mogen delen. We hopen en gunnen Portugal dat zij over 20 jaar hun positieve ervaringen elders kunnen delen.