Visie

20 jaar ervaring
Vanuit de overtuiging dat mensen met een beperking onvoldoende kansen kregen op de arbeidsmarkt, bestaat BaanPlus inmiddels 20 jaar (sinds 1999). Met de focus op het begeleiden van cliënten van zorginstellingen zijn we gestart. Vanaf 2004 ligt de focus met name op de begeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar betaalde en participatie banen. We kijken naar individuele talenten, passies, competenties en behoeften/randvoorwaarden om arbeidsmogelijkheden te creëren die eerder ondenkbaar leken.

Onze visie is altijd hetzelfde gebleven, namelijk: iedereen moet een kans krijgen om naar vermogen mee te kunnen doen in deze maatschappij. Werk geeft verbinding, identiteit, waardering en sociale contacten. Vanuit onze passie ondersteunen we mensen die dit doel niet zelfstandig kunnen bereiken, zodat zij het maximale uit zichzelf kunnen halen.

Jan Venema
Initiator en voormalig directeur