Arbeidsdeskundig advies

Bij ziekte wordt gekeken of het eigen werk nog passend is of passend is te maken. De arbeidsdeskundige gaat hiervoor in gesprek met de werkgever en de werknemer en gebruikt de Functionele Mogelijkhedenlijst (FML), opgesteld door de bedrijfsarts. Als eigen werk niet haalbaar is, wordt gekeken of er ander passend werk is binnen de eigen organisatie.

Wet Verbetering Poortwachter
Arbeidsdeskundig advies wordt door de arbeidsdeskundige gegeven in het kader van re-integratieverplichtingen binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet heeft het doel dat werkgevers en werknemers samenwerken aan een adequate en toetsbare verzuimbeheersing en instroom in de WIA voorkomen.

Doel
Het krijgen van een onafhankelijk arbeidsdeskundig advies in het verzuimtraject van een zieke medewerker met als doel een zo spoedig mogelijke werkhervatting in de eigen functie of passende arbeid in een andere functie binnen de organisatie.
Als beide opties niet mogelijk zijn wordt er aan werkgever en werknemer geadviseerd om spoor 2 in te zetten. Hierbij wordt gezocht naar passend werk buiten de organisatie, bij een andere werkgever.

Resultaat
Door de vroegtijdige inzet van de arbeidsdeskundige wordt een maximaal haalbare (uren/periode) werkhervatting gerealiseerd. Hiermee wordt over het algemeen de verzuimduur verkort en de instroom in de WIA voorkomen. De werkgever krijgt, in de vorm van een rapportage, inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de verzuimende werknemer en ontvangt advies over de mogelijke vervolgstappen.