Tweede spoor

Als je werknemer door ziekte uitvalt voor werk, en (nog) niet terug kan keren in eigen (aangepast) werk, dan moet er vanuit de Wet Verbetering Poortwachter gezocht worden naar mogelijkheden om te re-integreren bij een andere werkgever. Re-integratie bij eigen werkgever wordt eerste spoor genoemd, re-integratie bij een andere werkgever, tweede spoor. Beide sporen kunnen naast elkaar lopen.

Het inzetten van een tweede spoortraject is een wettelijke verplichting voor de werkgever; BaanPlus kan dit traject uitvoeren. Wij zorgen er voor dat de medewerker kansen en mogelijkheden leert zien en ondersteunen medewerker bij het (weer leren) zetten van stappen richting de arbeidsmarkt. Dat doen wij door aandacht te hebben voor de persoon en zijn/haar omstandigheden, door te coachen en door praktische ondersteuning in de vorm van sollicitatiebegeleiding. Daarnaast kunnen wij ook arbeidsinteressetests afnemen. We zorgen er voor dat er aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter wordt voldaan.

BaanPlus voert zelf tweede spoortrajecten uit, maar ook in opdracht van Cereo, AT groep en FitVerzuimBeheer.