Vertrouwenspersoon

Aanstellen van een vertrouwenspersoon
Organisaties doen er goed aan een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen te benoemen. Alle werknemers hebben recht op een veilige werkplek; dit is vastgelegd in de Arbo-wet. Zowel werknemers als werkgevers hebben hierbij plichten. De werkgever moet zorgen voor een goede uitvoering

Waarom een vertrouwenspersoon?
Een veilige werkplek is de verantwoordelijkheid van het management, leidinggevenden en medewerkers. Hierdoor wordt ongewenst gedrag voorkomen. Zelf het goede voorbeeld geven helpt, want voorkomen is immers beter dan genezen. Ook is het verstandig een vertrouwenspersoon in te zetten, gezien de hoge kosten die een zieke medewerker met zich meebrengt veroorzaakt door pesten, agressie of ander ongewenst gedrag.

Wanneer een vertrouwenspersoon inschakelen?
Medewerkers kunnen naar een vertrouwenspersoon als ze er alleen niet meer uitkomen. En als ze vinden dat hun probleem niet opgelost kan worden met een collega of leidinggevende.

Vertrouwenspersoon
Er is de mogelijkheid om binnen een organisatie een interne of een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. De externe vertrouwenspersoon staat buiten de organisatie, dat kan in sommige gevallen de voorkeur hebben.

De organisatie ontvangt elk jaar een jaarverslag over de inzet van de vertrouwenspersoon, waarin de anonimiteit van de melder is gewaarborgd.

BaanPlus biedt deskundige vertrouwenspersonen. Ze stellen zich hieronder aan je voor (incl contactgegevens):

Pier Galama  06 2252 6126  /  p.galama@baanplus.nl

“De keuze om vertrouwenspersoon te worden komt voort uit een gevoel van rechtvaardigheid. Iedereen heeft recht zijn werk uit te voeren in een veilige en respectvolle omgeving. Aarzel dan ook niet contact op te nemen als het voor jou niet zo voelt. Samen kijken we naar oplossingen om je gevoel van veiligheid weer te kunnen herstellen.”

Ilona Wilbrink 06 2001 9600  /   i.wilbrink@baanplus.nl

“In de werkzaamheden als trajectbegeleider komen we regelmatig lastige situaties tegen, zoals bijvoorbeeld verzuim door reorganisatie en mogelijk baan- of functieverlies. Als vertrouwenspersoon is het belangrijk zoveel mogelijk het probleem achter de melding te ontdekken. Dit maakt de kans op een oplossing het grootst.”

Regine Pijning 06 2308 3342  /  r.pijning@baanplus.nl

“Je niet veilig voelen op je werkplek kan je werkplezier enorm in de weg staan. Ik hecht er veel belang aan om samen met de melder op zoek te gaan naar een passende oplossing. De vertrouwenspersoon staat naast de melder en heeft een informerende rol. Jij behoudt de regie.”

We zijn gecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Wanneer nodig kan er via BaanPlus een andere (externe) vertrouwenspersoon worden ingezet. 

Emilie ter Pelkwijk 06 1270 4667 / pelkwijkgrou@gmail.com

Emilie ter Pelkwijk werkt voor BaanPlus als extern vertrouwenspersoon. Ruim 25 jaar heeft zij als bedrijfsjurist gewerkt bij de Friesland Bank. Daar is zij jarenlang intern vertrouwenspersoon geweest en heeft zij het beleid om ongewenst gedrag te voorkomen mee vorm gegeven. In 2015 is zij als zzp-er verder gegaan en kan zij als extern vertrouwenspersoon ingeschakeld worden.