Outplacement

BaanPlus biedt ondersteuning aan uw medewerkers bij het maken van een nieuwe loopbaankeuze en het zoeken naar een andere baan. Een outplacementtraject kan bijvoorbeeld ingezet worden bij boventalligheid, verzuim of een arbeidsconflict.

Aanpak
Aan de hand van de gemaakte afspraken tussen werkgever en werknemer schrijft BaanPlus een plan van aanpak. Hierin staan de voorwaarden, de aanpak en de looptijd van het traject. Samen met uw medewerker inventariseren en onderzoeken wij arbeidsverleden, wensen, vaardigheden en mogelijkheden. Afhankelijk van de situatie maken wij een persoonlijke profielanalyse in combinatie met een basisonderzoek, beroepskeuzetest of arbeidsdeskundig functiegericht advies en verzorgen wij de bemiddeling bij een (nieuwe) werkgever. U wordt als werkgever natuurlijk op de hoogte gehouden van de status van het traject.

Doel
Het beoogde resultaat van outplacementtraject is dat een werknemer duurzaam en naar tevredenheid is herplaatst bij een nieuwe werkgever of dat een andere passende oplossing is gerealiseerd.

Looptijd
Outplacement is individueel maatwerk. Situatie, budget en mogelijkheden op de arbeidsmarkt bepalen de looptijd. De meeste trajecten variƫren in lengte van 6 tot 12 maanden.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. Wij informeren u graag meer over de mogelijkheden.