Jobcoaching

Wat is jobcoaching?
Jobcoaching is bedoeld voor medewerkers die structureel belemmeringen ervaren bij het vinden of het behouden van een baan. Door middel van een externe jobcoach kan een werknemer tijdelijk of voor langere tijd ondersteuning ontvangen op de werkvloer. Hierdoor kan uitval worden voorkomen.

Voor welke werknemers?
• Mensen die door beperkingen moeite hebben om werk te vinden en/of te behouden
• Werknemers die moeite hebben met het aanleren van werkzaamheden
• Werknemers die (nog) niet beschikken over de gewenste werknemersvaardigheden of verantwoordelijkheden
• Werknemers die door omstandigheden (regelmatig) dreigen uit de vallen

Uw voordelen
• Jobcoaching ontlast de werkgever
• Professionele begeleiding voor kwetsbare werknemers
• Continuïteit in de organisatie is beter gewaarborgd
• Bevordering duurzame inzetbaarheid van medewerkers
• Mogelijk minder uitval door ziekte

Een jobcoach aanvragen
BaanPlus heeft ervaring met de aanvraag en uitvoering van jobcoaching.
Een aanvaag voor een jobcoach kan worden ingediend bij het UWV. De hoogte van de vergoeding en het aantal uren begeleiding is afhankelijk van de omstandigheden. De toekenning verloopt volgens het protocol jobcoach, hierin staan de voorwaarden vermeld. Gesteld is dat de jobcoach moet werken bij een UWV erkende organisatie. BaanPlus is een erkende jobcoachorganisatie.