Ik ben
werkgever

Wat doen wij voor u als werkgever?
We bieden u ondersteunende diensten voor uw medewerkers. Hierdoor heeft u minder zorgen over de arbeidscontinuïteit en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

Wet- en regelgeving
Wij hebben veel kennis over de subsidiemogelijkheden en wet- en regelgeving.

Via bovenstaande link (subsidiemogelijkheden) vind je informatie m.b.t. Proefplaatsing, No-risk bij ziekte, Loonkostenvoordeel, Lage inkomensvoordeel, Vergoeding voorzieningen, Jonggehandicaptenkorting, Loondispensatie en Loonkostensubsidie.