Werkgevers

Wat doen wij voor u als werkgever?
We bieden u ondersteunende diensten voor uw medewerkers. Hierdoor heeft u minder zorgen over de arbeidscontinuïteit en ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben.

Toegevoegde waarde leveren aan uw bedrijf

 • Werving nieuwe medewerkers
  Wilt u iemand met een arbeidshandicap in dienst nemen? Er zijn veel mensen met een beperking die graag bij u willen werken. Wij leveren vanuit een jarenlange ervaring, brede expertise in de werving, selectie en begeleiding van goede arbeidskrachten.
 • Jobcoaching
  Begeleiding van medewerkers met structurele functioneringsproblemen, waardoor uitval wordt voorkomen.
 • Outplacement
  Ondersteuning van uw medewerkers bij het maken van een nieuwe loopbaankeuze en het zoeken naar een andere baan. Outplacement kan bijvoorbeeld ingezet worden bij boventalligheid, verzuim of een arbeidsconflict.
 • Verzuimbegeleiding
  Begeleiding om de verzuimkosten binnen uw organisatie te verlagen.
 • Extern vertrouwenspersoon
  Voor uw werknemers een extern vertrouwenspersoon, zoals vastgesteld in de Arbowet.
 • Doelgroep banenafspraak
  Totale ontzorging. Van intern draagvlak creëren, het vinden van de juiste kandidaat tot de begeleiding.

Wet- en regelgeving
Wij hebben veel kennis over de subsidiemogelijkheden, wet- en regelgeving en informeren u graag over de mogelijkheden.

Extern vertrouwenspersoon

Aanstellen van een vertrouwenspersoon Organisaties doen er goed aan een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen te benoemen. Alle werknemers hebben recht op een veilige werkplek; dit is vastgelegd in de Arbo-wet. Zowel werknemers als werkgevers h

Meer informatie


Jobcoaching

Begeleiding van medewerkers met structurele functioneringsproblemen, waardoor uitval wordt voorkomen.

Meer informatie


Outplacement

Ondersteuning van uw medewerkers bij het maken van een nieuwe loopbaankeuze en het zoeken naar een andere baan. Outplacement kan bijvoorbeeld ingezet worden bij boventalligheid, verzuim of een arbeidsconflict.

Meer informatie


Verzuim

Begeleiding om de verzuimkosten binnen uw organisatie te verlagen.

Meer informatie


Doelgroep banenafspraak

Totale ontzorging. Van intern draagvlak creëren, het vinden van de juiste kandidaat tot de begeleiding.

Meer informatie


Subsidies en regelingen

Wij hebben veel kennis over de subsidiemogelijkheden, wet- en regelgeving en informeren u graag over de mogelijkheden.

Meer informatie