Wajong werknemer

Ontvang je een uitkering van het UWV? Via Modulaire inkoop, een Werkfit Maken of een Naar Werk traject kunnen wij je begeleiden naar passend werk dan wel scholing. Verder kunnen wij je ondersteunen bij het vinden van een participatiebaan, een stageplaats of een werk- leertraject.

Daarnaast bieden wij jobcoaching voor het duurzaam behoud van een passende baan.

In Groningen is het sinds 2018 mogelijk om deel te nemen aan het project Bewegen naar Werk uitgevoerd door BaanPlus in samenwerking met Ergo Control. In deze samenwerking richten BaanPlus en Ergo Control zich op klanten die de energie missen om de stap naar werk (weer) te maken. Het letterlijk in beweging komen helpt bij het krijgen van nieuw perspectief.

Samen met jouw contactpersoon van het UWV kun je een re-integratiebureau kiezen die bij jou past. Je kan altijd een klik-gesprek aanvragen met één van onze coaches.

Informatie oude Wajong:

Wat zijn mijn inkomsten als ik ga werken? Check de rekenhulp oude Wajong:

Wajong 2010 (voorheen nieuwe Wajong):

Wat zijn mijn inkomsten als ik ga werken? Check de rekenhulp Wajong 2010: