Loondispensatie Wajong

Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling: loondispensatie. Kan een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer.

Meer info:

https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/toelichting-voordelen-en-regelingen/detail/minder-loon-wajonger-loondispensatie

Formulier aanvragen loondispensatie:

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-loondispensatie.aspx