Doelgroep banenafspraak

Van beperkingen naar mogelijkheden

Het doelgroepregister is een landelijk register waarin alle mensen staan die vallen onder de BanenAfspraak. Werknemers die zijn opgenomen in het doelgroepregister hebben een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt en kunnen gebruik maken van de voorzieningen en de regelingen die behoren tot de participatiewet.

De quotumwet legt de banenafspraak vast en bepaalt op welke manier het totaal aantal gerealiseerde banen wordt gemeten. Indien de afspraken niet worden gehaald en de aantal beloofde banen er op termijn niet is gekomen wordt een quotumregeling of -heffing geactiveerd. Zie het niet als belasting voor uw bedrijf maar doe er uw voordeel mee. Zorg ervoor dat u er ook daadwerkelijk iets aan heeft. BaanPlus kan u hierbij volledig helpen. Van intern draagvlak creëren, het vinden van de juiste kandidaat tot het begeleiden.

  1. We creëren intern draagvlak
  2. We bekijken met elkaar welke werkzaamheden geschikt zijn
  3. We gaan op zoek naar de juiste kandidaat
  4. We regelen een goede introductie
  5. We begeleiden de nieuwe werknemer. Inwerken en trainen is hierbij van belang
  6. We geven handvatten aan uw huidige personeelsleden hoe ze om kunnen gaan met de nieuwe medewerker
  7. We begeleiden u bij het contract en bijbehorend ‘papierwerk’.

BaanPlus levert maatwerk, daardoor kunnen we aansluiten bij de wensen van uw bedrijf.