19 september 2023

Van dagbesteding naar betaald werk

Vorig jaar zomer maakten Jimmy en onze trajectbegeleider Ilona voor het eerst kennis. De ontmoeting was bij Mind Up in Sneek, een veilige haven voor Jimmy waar hij middels zinvolle dagbesteding zijn leven weer op orde heeft gekregen. “Structuur, regels en regelmaat hebben mij enorm geholpen” vertelt hij. Jimmy had veel lol in het werk en wilde graag een volgende stap maken. Hij wilde betaald werk! Via het UWV werd BaanPlus gevraagd om samen met Jimmy zijn mogelijkheden te gaan onderzoeken. Gezien zijn ervaringen bij Mind Up wilde hij graag verder in tuinieren. Dat het mogelijk alleen seizoensarbeid zou zijn, maakte voor hem op dat moment niet uit. Als hij maar rustig aan zou mogen wennen en geleidelijk zou kunnen opbouwen.

Hoe anders kan het lopen!

Bij Jimmy is niets voorspelbaar, behalve zijn enthousiasme en motivatie! Hij kreeg een kans vanuit zijn eigen netwerk om eens een dag mee te lopen bij Aannemersbedrijf Zomermaand. Na een paar dagen wist hij het al en zijn enthousiasme werd gedeeld door eigenaar Klaas Zomermaand. Hij wilde Jimmy graag een kans geven. Na een geslaagde proefplaatsing voor twee maanden, hoefde rustig aan opbouwen niet meer. Jimmy wilde ‘er vol voor gaan!’ Als jobcoach probeer je het proces goed te begeleiden en kandidaten te behoeden voor valkuilen. Maar Jimmy was niet te houden en zou zich bewijzen.

Onze trajectbegeleider bleef nabij en besloot op basis van de eerste ervaringen, bij Jimmy’s drive aan te sluiten. Daar waar nodig gaf ze advies, ook over wet- en regelgeving, en coachte ze hem op te maken stappen. Tevens bood ze hulp bij praktische zaken, zoals het regelen van oppas voor de hond en de aanvraag voor een VCA. Deze heeft hij nu ook al gehaald in het eerste jaar!

Jimmy is erg blij met de kansen die hij heeft bij Aannemersbedrijf Zomermaand. Er is een goede klik en er is wederzijds vertrouwen. Beiden hebben plezier in de samenwerking en in de ontwikkeling van Jimmy. Zijn droom is een goede allround timmerman te worden die zelfstandig op pad kan. Ook hoopt hij in de toekomst het vakmanschap op zijn beurt weer aan anderen door te kunnen geven.

Jimmy wil hij heel graag wat tips kwijt, zijn gemaakte stappen kunnen namelijk een goed voorbeeld voor anderen zijn:

  • Ga wat doen en zoek afleiding, dan komt er verandering.
  • Werk zorgt voor ritme en voorkomt dat je tijd hebt voor oude gewoonten.
  • Ga werken met je lijf, actief bezig zijn is lekker.
  • Houd jezelf niet verborgen, praat over je leven, ook al is het met je baas. Daarmee kom je echt verder.
  • Deel je probleem, samen bedenk je meer dan in je eentje.
  • Zorg voor de juiste mensen om je heen en verlaat contacten die niet goed voor je zijn.

Dank voor deze mooie tips, Jimmy!

Op de foto (vlnr) Klaas en Jimmy