25 april 2023

Een bûtengewoane goede match

In het laatste kwartaal van 2022 kwam Petra via de gemeente Smallingerland bij BaanPlus in beeld, met als doel; onderzoek met haar waar haar mogelijkheden en interesses liggen. Die interesses waren vanaf de start duidelijk; Ze wilde graag weer terug naar de zorg, met een voorkeur voor werken met kinderen.

Samen met trajectbegeleider Ate ging ze haar wens verder onderzoeken. Al pratende kwamen ze erachter dat ze beide goede herinneringen hadden aan het vrije en natuurlijke leven op de boerderij gedurende hun jeugd. Een combinatie van afkomst en persoonlijke voorkeur bracht ze op het idee te gaan zoeken naar een zorgboerderij binnen haar regio.

Vanuit het netwerk van Baanplus hebben ze zorgboerderij Bûtengewoan in Drachten bereid gevonden om met ze in gesprek te gaan en de klik was er al snel. Resultaat: een werkervaringsplek. Petra stelde zich vanaf de start leerbaar en enthousiast op, ze heeft een echte aanpak mentaliteit. In de maanden daarop volgend hebben ze gekeken naar een passend takenpakket voor Petra, alles in gezamenlijk overleg.

Uiteindelijk bleek de combi tussen het begeleiden van kinderen en het uitvoeren van facilitaire taken de juiste persoonlijke match, ook precies passend binnen de bedrijfsvoering van de zorgboerderij.

Petra had al eens door laten schemeren dat ze  best wel een betaalde baan zou willen en Ate is hierover in gesprek gegaan met de werkgever. Haar wens ging eind maart 2023 in vervulling, een betaalde baan voor minimaal 6 maanden. Een mooie prestatie!