Looncompensatie bij ziekte (no-risk)

Wilt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte aannemen? Dan kunt u gebruikmaken van de no-riskpolis. Voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. De Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Deze regeling wordt de no-riskpolis genoemd.

Meer info:

https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/no-risk-polis.pdf

Formulier aanvraag ziektewet-uitkering

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ziektewet-uitkering.aspx