Trajecten

Afhankelijk van je situatie verzorgen wij trajecten in opdracht van:

Je werkgever: verzuimtrajecten (coaching, arbeidsdeskundig advies, 1e en 2e spoor) en outplacement. Mogelijk heb je behoefte aan individuele coaching op de werkvloer en heb je recht op  Persoonlijke Ondersteuning van een jobcoach van BaanPlus. Jobcoaching kan ook worden ingezet om uitval te voorkomen.

De gemeente: Als je een uitkering ontvangt via de Gemeente bieden wij trajecten die gericht zijn op maatschappelijke participatie, leren werken en arbeidsbemiddeling. Ook bieden wij een combinatie van zorg & arbeidsondersteuning in de vorm van lifecoaching.

Het UWV: ontvang je een uitkering via het UWV? Via een Werkfit Maken of Naar Werk traject kunnen wij je begeleiden naar passende arbeid dan wel scholing. Verder kunnen wij je ondersteunen bij het vinden van een participatiebaan, een stageplaats of een werk- leertraject. Daarnaast bieden wij jobcoaching voor het duurzaam behoud van een passende baan.

Per 1 maart 2018 is het ook mogelijk om in Friesland een praktijkassessment in te zetten voor mensen waarbij het niet altijd mogelijk is een goede inschatting te maken welke re-integratieactiviteiten kunnen worden ingezet. BaanPlus is in Friesland de enige partij die aan deze pilot deelneemt.

In Groningen is het sinds 2018 mogelijk om deel te nemen aan het project Bewegen naar Werk uitgevoerd door BaanPlus in samenwerking met Ergo Control. In deze samenwerking richten BaanPlus en Ergo Control zich op klanten die de energie missen om de stap naar werk (weer) te maken. Het letterlijk in beweging komen helpt bij het krijgen van nieuw perspectief.

De verzekeringsmaatschappij: ben je door een (bedrijfs) ongeval tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt of arbeidsbeperkt? Wij kunnen je coachen en begeleiden om weer aan het werk te kunnen gaan of aangepast werk te zoeken.

Jezelf: loopbaanbegeleiding, coaching, assesments of begeleid werken bijvoorbeeld d.m.v. een PGB.

De werkvoorzieningWSW Traject  Ben je werkzaam bij een WSW voorziening en ben je benieuwd naar je kansen op de reguliere arbeidsmarkt? BaanPlus kan je hierin begeleiden.

Verder kun je bij BaanPlus terecht voor diverse arbeidsinteressetests (oa. voor laaggeletterden) en coaching.


Persoonlijke Ondersteuning & Jobcoaching

Wanneer je door een handicap of beperking structureel belemmeringen ervaart bij het vinden of behouden van een baan, kun je persoonlijke ondersteuning aanvragen bij het UWV. Deze voorziening heet Jobcoaching en kan door BaanPlus uitgevoerd wo

Meer informatie


Trajecten via de gemeente

BaanPlus werkt samen met een aantal gemeentes in Midden en Noord Nederland. Ontvangt u een uitkering via de gemeente en spreekt onze werkwijze u aan? U kunt bij de gemeente vragen naar de mogelijkheden voor een traject bij BaanPlus. Ook als wij gee

Meer informatie


Trajecten via het UWV

Heb je een Wajong of een uitkering vanuit de Ziektewet en wil je ondersteuning bij het vinden van jouw mogelijkheden richting de arbeidsmarkt? Via een Werkfit Maken traject onderzoeken we samen waar jouw interesses en mogelijkheden liggen en maken we een plan richting scholing en/of werk.

Weet je welke richting je op wilt en wat je mogelijkheden zijn? Ben je er klaar voor om te beginnen? Via een Naar Werk traject kunnen wij je ondersteunen bij het leggen van de juiste contacten en gaan we samen actief de arbeidsmarkt benaderen met als doel het vinden van een passende baan voor jou.


Persoons Gebonden Budget

PGB betekent Persoons Gebonden Budget. Door middel van een persoonsgebonden budget kan BaanPlus begeleiding bieden in het toeleiden naar een baan, arbeidsmatige dagbesteding en het coachen in een baan. Aan de hand van je persoonlijke wensen en je bu

Meer informatie


Wet Sociale Werkvoorziening

WSW betekent Wet Sociale Werkvoorziening BaanPlus voert onder andere trajecten uit voor de WSW bedrijven Caparis en Empaselect. In het kader van de WSW indicatie Begeleid Werken kunnen klanten met deze indicatie via Baanplus begeleid worden om

Meer informatie