Subsidies en regelingen

Neemt u iemand in dienst met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? Dan kunt u gebruik maken van diverse, financieel voordelige regelingen en subsidies.

Welke regelingen passen bij mijn bedrijf?
Wilt u weten welke subsidies en regelingen bij uw bedrijf passen? Maak een afspraak met onze arbeidsdeskundige bij BaanPlus. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend.

UWV – subsidies en regelingen
Hieronder worden de subsidies en regelingen beschreven die via UWV, Belastingdienst of gemeente lopen.

 • Proefplaatsing
  Wilt u iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst nemen? Of iemand die moeilijk aan werk komt en van wie u niet weet of hij geschikt is voor de functie? Dan kan deze werknemer een proefplaatsing krijgen. Hij werkt dan 2 maanden bij u met behoud van zijn uitkering. En u hoeft dan geen loon te betalen. Deze periode is net zolang als de maximale proeftijd bij begin van een dienstverband. En meestal genoeg om te kijken of de werknemer geschikt is. Dit heet proefplaatsing. Na een proefplaatsing mag u geen proeftijd meer afspreken met de werknemer. Valt iemand onder de participatiewet, dan wordt de proefplaatsing met woongemeente van die persoon afgesproken.
  Lees meer
 • Looncompensatie bij ziekte (no-risk)
  Wilt u iemand met een arbeidshandicap of ziekte aannemen? Dan kunt u gebruikmaken van de no-riskpolis. Voor werknemers met een ziekte of handicap betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. De Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Deze regeling wordt de no-riskpolis genoemd.
  Lees meer
 • Lage inkomensvoordeel
  Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers met een laag loon. En geldt met ingang van 1 januari 2017.
  Lees meer
 • Loonkostenvoordeel
  Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018 en is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. Uw werknemer is niet verplicht om deze doelgroepverklaring aan te vragen.
  Lees meer
 • Vergoeding voorzieningen werkgever
  Neemt of heeft u een werknemer in dienst met een ziekte of handicap? En maakt u extra kosten om zijn werk mogelijk te maken? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor niet-meeneembare aanpassingen op de werkplek of het bedrijf. Uw werknemer kan zelf subsidie voor meeneembare hulpmiddelen aanvragen.
  Lees meer
 • Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
  In september betaalt UWV de jaarlijkse Tegemoetkoming arbeidsongeschikten aan mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn.
  Lees meer
 • Jonggehandicaptenkorting verrekenen
  De jonggehandicaptenkorting is een belastingvoordeel voor jonggehandicapte werknemers (Wajongers). Neemt u een jonggehandicapte werknemer in dienst? Dan kunt u de jonggehandicaptenkorting verrekenen met zijn loon.
  Lees meer
 • Minder loon Wajonger (loondispensatie)
  Voor werknemers met een Wajong-uitkering geldt een speciale regeling: loondispensatie. Kan een werknemer met een Wajong-uitkering door zijn ziekte of handicap minder aan dan uw andere werknemers? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen aan deze werknemer.
  Lees meer
 • Loonkostensubsidie (voor werknemer die valt onder de doelgroep van de banenafspraak)
  Valt de werknemer onder de banenafspraak en kan hij door ziekte of handicap minder dan uw andere werknemers? Dan is een loonkostensubsidie vanuit de gemeente mogelijk. De hoogte van de subsidie zal afhangen van de loonwaarde van de werknemer. De exacte regels verschillen bij de gemeente. De woongemeente van uw werknemer kan u meer vertellen.
  Lees meer