Extern vertrouwenspersoon

Aanstellen van een vertrouwenspersoon
Organisaties doen er goed aan een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen te benoemen. Alle werknemers hebben recht op een veilige werkplek; dit is vastgelegd in de Arbo-wet. Zowel werknemers als werkgevers hebben hierbij plichten. De werkgever moet zorgen voor een goede uitvoering

Waarom een vertrouwenspersoon?
Een veilige werkplek is de verantwoordelijkheid van het management, leidinggevenden en medewerkers. Hierdoor wordt ongewenst voorkomen. Zelf het goede voorbeeld geven helpt, want voorkomen is immers beter dan genezen. Ook is het verstandig een vertrouwenspersoon in te zetten, gezien de hoge kosten die een zieke medewerker met zich meebrengt veroorzaakt door pesten, agressie of ander ongewenst gedrag.

Wanneer een vertrouwenspersoon inschakelen?
Medewerkers kunnen naar een vertrouwenspersoon als ze er alleen niet meer uitkomen. En als ze vinden dat hun probleem niet opgelost kan worden met een collega of leidinggevende.

Externe vertrouwenspersoon
Voor interne medewerkers is de rol van vertrouwenspersoon vaak moeilijk te combineren met de andere werkzaamheden. De externe vertrouwenspersoon staat buiten de organisatie. Daarom is het een goede optie een externe vertrouwenspersoon in te schakelen.

Ook kan een externe vertrouwenspersoon uitkomst bieden bij vervanging ivm vakantie, ziekte of andere redenen. Een externe vertrouwenspersoon kan helpen met het opstellen van uw beleid ongewenste omgangsvormen. Daarnaast ontvangt de organisatie elk jaar een jaarverslag over de inzet van de vertrouwenspersoon, waarin de anonimiteit van de melder is gewaarborgd.

BaanPlus biedt deskundige externe vertrouwenspersonen. Neem contact met ons op als u meer wilt weten over de inzet van een externe vertrouwenspersoon.