Klachten

Wat kunt u doen als u een klacht heeft ?
1) Praat eerst met de voor u verantwoordelijke persoon en probeer tot een oplossing te komen.

Lukt dit niet?
2) Vraag dan aan je trajectbegeleider of jobcoach om een klachtenformulier. Dit kan schriftelijk maar ook door een digitaal Klachtenformulier in te vullen.

3) Maak eventueel een afspraak op kantoor met een leidinggevende van BaanPlus.

Levert uw klacht niet het gewenste resultaat op?

4) U kunt schriftelijk een klacht indienen bij Klachtencommissie verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg Friesland.
KVVG Friesland behandelt uw klacht onpartijdig en doet onderzoek naar de oorzaak van de klacht. U ontvangt een schriftelijke reactie over de stappen die worden ondernomen.

Het adres:
KVVG Friesland
Postbus 87 + Haal- en Brengservice (vermelden)
8470AB Wolvega

Belangrijk
Zet altijd de datum en afzender met uw handtekening op de brief die u wilt versturen.

Klachtenreglement
BaanPlus beschikt over een klachtenreglement. Dit reglement is aan te vragen via uw trajectbegeleider of telefonisch bij BaanPlus.